Katalogy autodílů vytvářené z PDF souborů

Pro katalogy vytvářené z PDF souborů platí zčásti to co bylo řečeno o skenovaných katalozích. Lze vytvářet katalogy podobné skenovaným, jenom odpadá fáze skenování.Vzhledem k tomu, že PDF soubory vznikají elektronicky, tak kvalita obrázků stránek je lepší než u skenovaných.Také velikost souborů je menší, protože v obrázcích stránek není rušení, které tam zanáší skener.

V určitých případech lze také převést obsah PDF do databáze, ale je to nejisté, a v každém případě velmi pracné. PDF katalogy autodílů většinou obsahují tabulky s velmi složitou struktůrou, a žádný konverzní ani OCR program neumí provést převod bez chyb.Následná oprava chyb je velmi pracná a časově náročná.
Vyvinuli jsme novou technologii, jak tabulky z DF dokumentů prevést do databází.

Vytváříme elektronické katalogy autodílů i z PDF dokumetů.


TOPlist