O pořizování a zpracování dat

Data jsou dnes velmi ceněná hodnota.Mnohé databáze není možné jednoduše získat.

Vytvoření, udržování a zpracovávání databáze je vysoce odborná činnost. Mít ale jenom znalosti často nestačí.Bez speciálních programů nelze mnoho operací vůbec provést. Vytvořit programy, které to zvládnou může trvat dost dlouho. Některé operace s daty jdou sice udělat takříkajíc na koleně, ale je to často za cenu vysoké pracnosti a chybovosti. Excel, i když je to mocný nástroj, také na vše nestačí.

Bez potřebných informací uložených v databázích je obtížné smysluplně podnikat. Je těžké vytvořit elektronický prodejní systém. Zvláště v oboru autodílů je často obtížné vybrat požadovaný díl,protože aplikace autodílů jsou obrovské soubory informací v papírové nebo elektronické podobě. Je těžké porovnat ceny zboží s konkurenty na trhu, a jiné.

Většina katalogů v sekci Portál Katalogy autodílů i jiných, lze ze stránek na internetu zrekonstruovat do podoby původních databází.

Pořídíme a zpracujeme jakákoli data z různých zdrojů.


TOPlist